عشــــــــق آیا دلیل می خواهد ؟

دشت احساس من شکوفـــــــــا نیست نبض بانوی ایل می خواهد
صخره ها بی دلیل می فهمند ، عشـــــــــــق آیا دلیل می خواهد ؟

رد آویشن نگاهت را ، شعر دنبـــــــــــــــــــــــــــــال می کند در من
کوهسار صلابت قدّت ارمغــــــــــــــــــــــــــــــانی اصیل می خواهد

آسمان می کشد مرا در خود مـــــــــــــــــــژه هایت حصار ایلم کن
یاغی بی قرار لبخنــــــــــــــــــــــــــدت ، تازه باج سبیل می خواهد

پای عطر کنار می رقصم گیســـــــــــــــــــــــوانت به باد خواهم داد
عشق ، عصیان ، غزل نمی خواهد شعــری از این قبیل می خواهد   

دشت اندام تو بلاخیز است شـــــــــــــــــــــام مویت کمی تدارک کن
«کوفه ی چشمهای زیبایت مسلـــــــــــــــم ابن عقیل می خواهد »

به کجا می کشی نگاهم را آتشی در دلـــــــــــــــــــــــــــم مهیا کن
شعله ، عاشق شده ست انگاری قعــــــــــر آتش خلیل می خواهد

کوچ فصلی است از خرامیـــــــــــــدن  ایل آماده ی غزلخوانی است
با بهاری که سبــــــــــــــز در راه است ، عشق آیا دلیل می خواهد

/ 1 نظر / 13 بازدید
چت روم

جالب بود به منم سر بزن www.hadci.com